conference hallSzanowni Państwo,

Składając sobie życzenia w świątecznym nastroju z nadzieją powtarzamy, aby kolejny Nowy Rok był lepszy. Niewątpliwie dla wszystkich Polaków rok 2014 będzie rokiem srebrnego jubileuszu skłaniającego do refleksji nad skutkami dokonań w procesie 25. lat transformacji naszego systemu gospodarczego.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu organizuje z tej okazji w dniach 4-5 czerwca 2014 Kongres Międzynarodowy PES 25: People – Economy – Society „Od gospodarki centralnie planowanej do zrównoważonego rozwoju” i zaprasza do aktywnego udziału.

Termin Kongresu celowo wskazuje datę rozpoczynającą jubileusz. Dzień 04 czerwca 1989 roku jest bowiem dla wszystkich Polaków datą symboliczną jako dzień pierwszych wolnych wyborów do Sejmu, wprawdzie jeszcze nie w pełni demokratycznych ale już nie fałszowanych. Ich wynik pokazał realny układ sił w społeczeństwie, zburzył monopol jedynej rządzącej od zakończenia II wojny światowej partii komunistycznej tym samym przywrócił nadzieje na wprowadzenie zasad demokracji i kreowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Zapraszam serdecznie do wzięcia udziału w obradach Kongresu, które umożliwią krytyczną analizę dokonań i zainspirują nowymi pomysłami dla kreowania lepszej przyszłości.

Prof. dr hab. Grażyna Światowy
Główny Koordynator Kongresu

GS

FacebookTwitterLinkedInGoogle+Share...
 

Comments are closed.